Alfred Kempe

Consult B.V.

Advies

Interim

Meer dan 30 jaar functioneerde ik als bestuurder, directeur en manager bij verschillende instellingen voor (Speciaal) Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. Die ervaring zet ik graag in als zelfstandig consultant, projectleider, coach of interim bestuurder/directeur. Mijn jarenlange actieve deelname aan het lokale bestuur en diverse sociaal culturele stichtingen en instellingen, maken mij breed inzetbaar op velerlei terrein.

Meer weten?